dir. Mikita Iljinczyk
Komuna Warszawa, 2023
dir. Karolina Szczypek
Teatr im. Stefana ┼╗eromskiego w Kielcach, 2023
dir. Elizaveta Mashkovich
OK16, Minsk, Belarus, 2020